Blog mới của Nguyễn Lâm Blog. Welcome

Oobenn ​- Nền Tảng Mạng Xã Hội PHP Phong Cách Instagram

Oobenn ​- Nền Tảng Mạng Xã Hội PHP Phong Cách Instagram


Oobenn ​- Nền Tảng Mạng Xã Hội PHP Phong Cách Instagram là cách tốt nhất để tạo trang web xã hội UNIQ (không sao chép) của riêng bạn hoặc cộng đồng trực tuyến. Khởi chạy nó chỉ sau 2 phút với các tính năng tối ưu. Nó nhanh chóng, bảo mật và nó sẽ được cập nhật thường xuyên.

Giới Thiệu Về oobenn:

oobenn là một nền tảng mạng xã hội với giao diện instagram. Với các tính năng được lưu trữ trong nội dung oobenn là một tập lệnh duy nhất có thể được sử dụng cho nhiều dự án.Bạn có thể bật hoặc tắt các phần mà các thành viên sử dụng để chia sẻ. Ví dụ: nếu bạn có một dự án chia sẻ video, bạn sẽ có một dự án chia sẻ video nếu bạn kích hoạt tính năng chia sẻ video của oobenn và tắt các trường khác.

10 tính năng chia sẻ khác nhau có sẵn. Nhiều tính năng đang được bổ sung với các bản cập nhật.
Các tính năng chia sẻ hiện có sẵn là:
 • Tính năng chia sẻ văn bản
 • Tính năng chia sẻ hình ảnh
 • Tính năng chia sẻ video
 • Tính năng chia sẻ âm nhạc / âm thanh
 • Tính năng chia sẻ liên kết
 • Lọc Tính năng Chia sẻ Hình ảnh
 • Tính năng chia sẻ ảnh GIF
 • Tính năng Chia sẻ Vị trí
 • Tính năng chia sẻ WaterMark
 • Tính năng chia sẻ BenchMark
 • Tính năng chia sẻ sản phẩm
 • Trước và sau hình ảnh

Yêu Cầu Hệ Thống:

 • oobenn yêu cầu Apache Server, PHP 5.5+ and MySQL để chạy
 • Trước khi cài đặt oobenn, hãy đảm bảo rằng phần mở rộng PHP (mysqli, mbstring, curl) & PHP library (GD) & PHP funcrions (allow_url_fopen() & mail()) & Apache extension (mod_rewrite) được bật trên máy chủ của bạn
 • Chứng chỉ SSL (chỉ bắt buộc nếu bạn đã bật trò chuyện video)

Xem thêm các thính năng ở phần demo...

DEMO:

DOWNLOAD:
Rar Oobenn v383.rar Download

1 comment

 1. Please fix the link