Blog mới của Nguyễn Lâm Blog. Welcome

[Share Template] ToiCode Blogger Template

ToiCode Blogger Template
ToiCode Blogger Template phiên bản cuối là một Template rất đẹp với bố cục dạng grid, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ. Template được thiết kế bởi ToiCode và Convert về Blogspot bởi Trần Thanh Bình. Sau đó được Nguyễn Phú Cường phát triển và chỉnh sửa đến phiên bản hiện tại là phiên bản cuối cùng.
Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Label WidgetTrue
Follow By Email WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue
Back To TopTrue
BreadcrumbsTrue
Share ButtonTrue
Sticky MenuTrue
Nguồn : templatexyz.com

Post a Comment