Blog mới của Nguyễn Lâm Blog. Welcome

[Share Template] Template Link Thủ Thuật Giao Diện Link Hay

Template Link Thủ Thuật Giao Diện Link Hay
Đây là một mẫu giao diện cũ của Link Thủ Thuật với một phiên bản cũ nhằm chia sẻ những liên kết hay, hoạt động theo phương thức của Link Hay nên trang này cũng đã lấy ý tưởng giao diện của Linkhay.com
Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Back To TopTrue
Related PostTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue
Nguồn : templatexyz.com

Post a Comment