Blog mới của Nguyễn Lâm Blog. Welcome

[Share Template] Nubie Fast Template Blogger

Nubie Fast Template Blogger
Nubie Fast là một mẫu giao diện đơn giản, tốc độ tải trang rất nhanh, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt. Ở đây chúng tôi chia sẻ cho các bạn phiên bản premium. Nubie Fast là một chủ đề hoàn hảo cho blog cá nhân.
Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Share ButtonTrue
BreadcrumbsTrue
Follow By Email WidgetTrue
Label WidgetTrue
Related PostTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue
Nguồn : templatexyz.com

Post a Comment