Blog mới của Nguyễn Lâm Blog. Welcome

[Share Template] MocGin Blogger Template

MocGin Blogger Template
Mộc Gin là mẫu được convert từ WordPress sang Blogger, nó có giao diện đẹp, tốc độ tải trang tương đối nhanh, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt không phải can thiệp quá nhiều vào theme, banner quảng cáo đầu trang, bên phải sidebar,...
Tính năngTest
LayoutVersion 1
WidgetVersion 1
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Back To TopTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Share ButtonTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Related PostsTrue
Banner Ads WidgetTrue
Nguồn : templatexyz.com

Post a Comment