Blog mới của Nguyễn Lâm Blog. Welcome

[Share Template] Materispot Blogger Template

Materispot Blogger Template
Materispot là một mẫu Blogspot thiết kế theo phong cách material, đơn giản và gọn gàng. Được thiết kế bằng HTML5 & CSS3 mới nhất với các tài nguyên tối thiểu để tăng tốc độ tải trang. Materispot là một chủ đề hoàn hảo cho blog cá nhân mà bạn có thể sử dụng miễn phí (sử dụng phi thương mại)..
Tính năngTest
LayoutVersion 1
WidgetVersion 1
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
BreadcrumbsTrue
Share ButtonTrue
Label WidgetTrue
Back To TopTrue
Blog Archive WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue
Nguồn : templatexyz.com

Post a Comment