Blog mới của Nguyễn Lâm Blog. Welcome

[Share Template] Feed VN Blogger Template

Feed VN Blogger Template
Feed VN có giao diện đẹp, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt không phải can thiệp quá nhiều vào theme, ....
Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Related PostTrue
Share ButtonTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue
Nguồn : templatexyz.com

Post a Comment