Blog mới của Nguyễn Lâm Blog. Welcome

Cách Tạo Mật Khẩu Cho Bài Viết Trên Blogspot

Cách Tạo Mật Khẩu Cho Bài Viết Trên Blogspot

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn đặt mật khẩu cho 1 bài viết bất kì trong Blogspot. Nghĩa là người dùng muốn xem nội dung của bài viết này phải nhập chính xác mật khẩu (passwords) mà bạn đã đặt mới được phép truy cập.

Vì nhiều lí do bạn muốn hạn chế người dùng xem 1 bài viết nào đó và chỉ cho phép người dùng có passwords mới xem được, thì ta sẽ cài đặt passwords cho bài viết đó.


Cách Tạo Mật Khẩu Cho Bài Viết Trên Blogspot


CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

- Bước 1: Truy cập vào blogger

- Bước 2: Khi viết bài hoàn chỉnh sau thì các bạn chuyển qua viết HTML và chèm code bên dưới vào cuối bài viết và xuất bản.


<script type="text/javascript">window.onload = function() {var person = prompt("Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục. Nếu không có mật khẩu liên lạc với admin ", "");if (person == "0712") {alert("Mật khẩu đúng! Bạn được quyền truy cập vào bài viết.");} else {alert("Sai mật khẩu! vui lòng thử lại!");window.location = "http://www.nguyenlamblog.tk/"}document.getElementById("message").innerHTML}</script>

  • DEMO

LỜI KẾT:

- Trong đó: 0712 là mật khẩu, nếu các bạn muốn thay thì đổi lại.
- Chúc các bạn thành công !

1 comment

  1. This comment has been removed by a blog administrator.